Kontakt

OZ „Pes v núdzi“

Sielnica 336

962 31 Sielnica

IČO: 450 204 42

DIČ: 2022989419

 

peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

IBAN: SK 2511110000001028541006

SWIFT : UNCRSKBX


predseda OZ: Dominika Homolová


Mail:

pesvnudzi@gmail.com

 

SOS volania:

Dominika H. - 0948 213 214 (Zvolen-Budča)

Dominika M. - 0948 891 391 (Zvolen-Budča)

Lucia O. - 0948 362 182  (Banská Bystrica)

Marketing, financie, manažment...

Romi Klimeková - 0948 774 772

Diana Burgerová - 0903 593 358

marketing@pesvnudzi.sk

Naše pobočky :

Budča pri Zvolene - hlavná

Banská Bystrica - domáci depozit Lucia

Sielnica - domáci depozit Dominika

 

Adopčný poplatok za psíka je 30 EUR