Ako pomôcť?

Nenechajte prepadnúť svoje 2%, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. Zamestnávateľa môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré je potrebné na poukázanie 2% (3%) , len do 15.2. Následne treba poslať Potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie (Tlačivo na poukázanie 2% z dane) na daňový úrad prislúchajúci vášmu trvalému bydlisku najneskôr do 30.04.

 

2% dane Pes v núdzi

 

 


Tlačivo na stiahnutie pre zamestnancov: Tlačivo na poukázanie 2% z dane

 

Údaje, ktoré uvádzate v tlačivách:

Obchodné meno (Názov): Pes v núdzi

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 45020442

Sídlo-Ulica: Sielnica

Súpisné/orientačné číslo: 336

PSČ: 96231

Obec: Sielnica

 

(Už nie je potrebné zasielať nám na mail zoskenované vyhlásenia. )

Všetky ďalšie informácie nájdete na stránke www.rozhodni.sk

 

Ď A K U J E M E