Misia

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2008, aby pomohlo nechceným a týraným psíkom nájsť rodiny, ktoré im vynahradia všetko zlé čo prežili, kým sa tak stane, poskytujeme im všetkú potrebnú starostlivosť. Pocit zachrániť nevinné zviera je nenahraditeľný a dúfame, že sa k nám pripojí mnoho ľudí, ktorým ich osud nie je ľahostajný. Potrebujú našu pomoc, lebo sami si pomocť nemožu.

 

Okrem bezprostrednej záchrany psích životov sa angažujeme aj v osvete a zlepšení slovenských zákonov - napríklad našou pracovnou skupinou pripravený návrh Zákona o ochrane zvierat, participácia na Kampani proti množiteľom, či úsilie o zastavenie nezmyslenej novely Zákona o držbe psov.

 

Viac info:

www.zooz.sk

www.lacnesteniatka.sk

www.adoptujesmilujes.sk


Jednaj so mnou láskavo, môj milovaný pane,

žiadne srdce na svete nie je vdačnejšie za láskavosť

než moje milujúce srdce.

Nesnaž sa zlomiť moju dušu násilím,

ja by som medzi ranami lízal tvoje ruky.

Tvoja trepzlivosť a porozumenie ma rýchlejšie

naučia robiť veci, ktoré si praješ.

 

Hovor som mnou často.

Tvoj hlas je pre mňa najsladšia hudba na svete,

ako musíš vedieť z divokého mávania môjho chvostu,

keď započujem tvoje kroky.

 

Keď je chladno a mokro,

prosím, nechaj ma vo vnútri,

pretože ja som zdomácnené zviera,

ktoré už nie je zvyknuté na drsné podmienky.

 

A ja nežiadam väčšiu výsadu,

než česť, sedieť pri Tvojich nohách.

Aj keby si nemal žiadny domov,

radšej by som Ťa následoval cez ľad a sneh

než odpočíval na najmäkšom vankúši,

v najteplejšom domove na svete,

pretože si môj Boh a ja ťa oddane milujem.

 

Udržuj moju misku stále plnú čerstvej vody,

pretože ja ti nemôžem povedať,že trpím smädom.

Kŕm ma kvalitným jedlom,aby som bol stále zdravý,

aby som mohol šantiť, hrať sa a plniť Tvoje príkazy,

chodiť vedľa teba a byť pripravený a schopný,

chrániť ťa svojim životom, keby si bol v ohrození.

 

A milovaný pane, až príde čas, keď už nebudem zdravý

a nebudem mať radosť zo života, nedávaj ma od seba preč.

Radšej ma drž jemne vo svojich rukách

a dopraj mi milosrdný večný odpočinok

a ja odídem s myšlienkou,že moj osud bol

najbezpečnejší v Tvojich rukách...